Lön & Personalservice - expert på löneadministration
Om ditt företag behöver hjälp med löneadministration kan du med förtroende vända dig till Lön & Personalservice.  Ett litet företag med stor kompetens inom ett område som ständigt förändras.
Åke Olsson har arbetat som personalchef på tidningen Arbetet i många år. I augusti år 2000 gick tidningen i konkurs och 350 personer blev utan arbete. Åke var kvar på tidningen Arbetet fram till januari år 2001. När tidningen lades ner startade han ett företag som arbetar med löne- och personalfrågor och som han döpte till Lön & Personalservice.
 
Lön & Personalservice är ett företag som specialiserat sig på löneadministration, ett område som ständigt förändras och blir allt med komplicerat. Med ett löneunderlag som grund hanterar Lön & Personalservice löneadministrationen för ett antal företag. Till kunden levererar Lön & Personalservice färdigt material i form av lönespecifikationer, bokföringsunderlag, banklista, underlag för skattedeklaration samt en mängd olika typer av specialrapporter. Lön & Personalservice hjälper idag ett flertal företag med lönerna och producerar i dagsläget ungefär 300 löneutbetalningar per månad.
Löneadministration är en arbetsuppgift som utföres koncentrerat under en viss tidsperiod varje månad och som kräver omfattande kunskaper om lagar och avtal.  Genom att företagen lägger ut sin löneadministration på entreprenad behöver man aldrig fundera över vad som händer om lönekontoristen blir sjuk, är föräldraledig eller har semester. Företagen slipper dessutom investera i egen programvara för löneadministration. Det är därför en arbetsuppgift som är mycket lämpad att flytta ut från företaget. Dagens många hjälpmedel som Internet, e-post och fax gör det möjligt för Lön & Personalservice att hjälpa företag över hela landet. Åke Olsson har en lång och gedigen erfarenhet av lönehantering och personalfrågor. Genom att överlåta lönehanteringen till Lön & Personalservice kan det lilla och medelstora företaget istället koncentrera sig på sin kärnverksamheten. Det kan det bli en riktigt god affär att anlita Lön & Personalservice.

Lön & Personalservice

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-949525
Fax: 040-949525


Email:
ake.olsson@lon-personal.com

Hemsida:
www.lon-personal.com

Adress:
Lön & Personalservice
Sämjegatan 3
21458 MALMÖ

| 13 SENASTE FÖRETAGEN